CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG 

Sản phẩm Clarityne được NK & PP bởi Chi Nhánh Công Ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam.

Địa chỉ: Lô 5, Đường Số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi chưa áp dụng chính sách giao hàng.

Chính sách giao hàng có thể áp dụng tùy vào từng nhà thuốc có cung cấp dịch vụ theo qui định.