Dữ liệu xuất bản 

Công ty TNHH Bayer Việt Nam
118/4 Khu công nghiệp Amata
Phường Long Bình
Thành phố Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84-251) 8877 120