Clarityne® Tablets 24 Giờ

Clarityne® Tablets 24 Giờ

Giảm triệu chứng do viêm mũi dị ứng như hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt.