Dị ứng là gì?

five icons of different things one may be allergic to

DỊ ỨNG CẢM LẠNH HAY CÚM?

Thông tin giúp phân biệt dị ứng, cảm lạnh và cúm, từ đó bạn có thể lựa chọn đúng cách làm giảm triệu chứng bệnh.

open book wreathed in flowers

CÁC THUẬT NGỮ VỀ DỊ ỨNG

Đây là danh sách các thuật ngữ dị ứng giúp bạn dễ hiểu hơn khi trao đổi với bác sĩ.